09/10/2018

Đánh Giá

Ông Trần Nhật Vinh- Giám Đốc Công Ty Luật T&A

Cảm ơn đội ngũ thiết kế và thi công Xây Dựng TEKCO đã hoàn tốt việc thi công và di dời văn phòng làm việc của công ty T&A, trong quá trình thi công tuy cũng gặp nhiều khó khăn từ phía toà nhà nhưng công ty vẫn hoàn thành tốt tiến độ và chất lượng, đảm bảo tốt việc di dời văn phòng mà không bị gián đoạn công việc của T&A.


 

Ông Trần Nhật Vinh- Giám Đốc Công Ty Luật T&A

Cảm ơn đội ngũ thiết kế và thi công Xây Dựng TEKCO đã hoàn tốt việc thi công và di dời văn phòng làm việc của công ty T&A, trong quá trình thi công tuy cũng gặp nhiều khó khăn từ phía toà nhà nhưng công ty vẫn hoàn thành tốt tiến độ và chất lượng, đảm bảo tốt việc di dời văn phòng mà không bị gián đoạn công việc của T&A.